Tadeusz Kijonka „Słowo w słowo”

Poezja Tadeusza Kijonki – w dobie rozchwiania wiersza – przywraca zaufanie do magicznej funkcji słowa, przypomina o walorach poetyckiej wyobraźni, odnawia znaczenia między twórczością dawną i nową.

Marian Kisiel

 

Od debiutanckich Witraży (1959) były na jego poetyckiej drodze takie ważne stacje, jak niedawno przypomniany tom wierszy Czas zamarły, jedno z najważniejszych świadectw poetyckich złych miesięcy stanu wojennego. Od początku ufał i ufa dawnym miarom - rytmom i rymom (…). Cenił jego konsekwencję Różewicz.

Jacek Łukasiewicz

 

Kijonka jest mistrzem słowa i obrazu. Poetyckość – tak skwapliwie dzisiaj wypierana ze sztuki – błyszczy tu subtelną frazą i potocznością, powagą spraw istotnych i ironią wobec naszych bezsilnych uzurpacji.

Maciej Szczawiński

 

Kijonka wybiera nurt klasyczny czy klasycyzujący. Ale jakże oryginalnie! Jest Europejczykiem, spadkobiercą wysokiej kultury Śródziemnomorza, a jednocześnie nie ukrywa, że czuje się Ślązakiem.

Krzysztof Lisowski

 

Wielowątkowa poezja Tadeusza Kijonki znalazła już swoje ugruntowane miejsce w historii literatury XX wieku i w dziejach reprezentowanego przez pisarza pokolenia, które w większości zeszło już z literackiej sceny. Przemijają epoki i style, ale zostaje jedynie, jak w przypadku śląskiego twórcy, kruszec „poezji prawdziwej”.

Stanisław Stabro

 

Nikt tak jak Tadeusz Kijonka wcześniej o Śląsku, górnikach i kopalni nie pisał (…). Nikt wcześniej tak wyraziście i tak niepowtarzalnie śląskich znaków w literaturę polską nie wpisywał.

Krystyna Heska-Kwaśniewicz

 

W zbiorze Tadeusza Kijonki, który może konkurować z najlepszymi polskimi realizacjami sonetu i w najnowszych dziejach gatunku zapisze się na stałe, bogactwo artystycznych rozwiązań jest zaiste imponujące.

Wojciech Ligęza

 

Poetyckie rzemiosło Tadeusza Kijonki jest (…) najwyższej próby. Pomysł, wykonanie, brzmienie, konsekwencje – wszystko świetne.

Marian Grześczak

 

Pisząc o liryce Tadeusza Kijonki, koniecznie trzeba wspomnieć o jej głębokich związkach z tradycją romantyczną. Można nawet pokusić się o refleksje, że Kijonka myśli jak romantycy.

Edyta Antoniak-Kiedos

 


 

Wydanie I, 2015

Redakcja: Maciej Melecki

Format: A5 (145 x 205 mm) ze skrzydełkami

Okładka miękka, foliowana

Stron: 100

Biblioteka Arkadii – pisma katastroficznego, tom 125

ISBN: 978-83-65250-11-7

cena: 30 zł.