Paweł Targiel „O tyle więcej. Wiersze z lat 1970-2009”

Wybór, układ, redakcja i przedmowa: Wacław Tkaczuk

 

Zasłużone zainteresowanie i uznanie, jakie wzbudziły tomy "Ostatnie wiersze" i "Halsem", to główny i wystarczający powód, aby udostępnić teraz inedita poetyckie Pawła Targiela, czyli wiersze, które zostały napisane „przed” i „po”. Tytuł "Ostatnie wiersze", dość przekorny jak na debiut, zyskuje w tych okolicznościach wiarygodność w wymiarze materialnej prawdy bio-bibliograficznej, określa po prostu czas powstania wierszy w relacji do określonego momentu, autorskie datowanie niektórych z nich wyprzedza zaledwie o rok wydanie książki. Jest to relacja sięgająca także wstecz: jeśli są wiersze ostatnie, to istnieją wcześniejsze. 

Dla szerszego grona odbiorców dopiero teraz, wraz z wydaniem ineditów, okazuje się to jak najbardziej do sprawdzenia.(…) To rzadki przypadek, aby tak bezkolizyjnie można było połączyć lekturę (i wybór) wczesnych wierszy poety z jego dojrzałą twórczością, jak to dzieje się w tym tomie, gdzie zachowano porządek chronologiczny. Ale równie bezkolizyjnie dałoby się zakomponować (i czytać) wiersze Pawła Targiela w odwróconej kolejności – najpierw wiersze z ostatniego okresu twórczości, później dopiero wiersze dawne.(...) Co natomiast było uchwytne w poezji Targiela dla czytelnika z 1981 roku – to niewątpliwie wiersze, które zawierają pewien zarys „portretu poety z czasów młodości”, jednak wedle ówczesnych gustów ten poeta był za mało poetą i wyraźnie wzbraniał się od celebrowania także samej młodości, impulsywnie zmieniał wątki, tasował motywy, co nie wystarczało, aby zainteresować i zatrzymać na dłużej miłośników „scen z życia cyganerii”. Bardziej skłonny był do diagnozowania niż do wyznania. Wydaje mi się, że dzisiejszy czytelnik wczesnych wierszy Pawła Targiela jest lepiej przygotowany do lektury. Łatwiej godzi się ze zmienną impulsywnością jego temperamentu poetyckiego. Wczesne wiersze Targiela w sprzężeniu z lekturą i znajomością wierszy z dwu opublikowanych tomów oraz tego, co zdążył jeszcze napisać do 2009 roku, tworzą niezwykle konsekwentną całość myślową i artystyczną.

 

Wacław Tkaczuk

(fragment przedmowy)

 


 

Wydanie I, 2014

Format: A5 (145 x 205 mm) ze skrzydełkami

Okładka miękka, foliowana

Stron: 128

Biblioteka Arkadii – pisma katastroficznego, tom 105

ISBN: 978-83-60949-47-4

cena: 20 zł.