Mikołów. Monografia historyczna 1222-2022

Wydana z okazji 800 - lecia Mikołowa monografia historyczne miasta too pierwsza tak obszerna i wyczerpująca pozycja naukowa o Mikołowie. Na jej kartach opisano historię miejscowości, począwszy od wczesnego średniowiecza, przez skomplikowane dzieje górnośląskiego miasta pogranicza, na którym ścierały się wpływy czeskie, polskie i niemieckie, gdzie współistniały religie katolicka, ewangelicka i żydowska, następnie lata I wojny światowej, walk powstańczych i czas plebiscytu na Śląsku, a także trudny okres II wojny światowej i hitlerowskiej okupacji, skończywszy na współczesności. W opracowaniu nie pominięto też tak istotnej tematyki, jaka wiąże się ze środowiskiem geograficznym i przyrodniczym Mikołowa. Miasto to nie tylko centrum, ale także sołectwa i dzielnice, dlatego w prezentowanej pracy znajdą Państwo opis przestrzennego rozwoju gminy. Autorzy uwzględnili również tak ważne zagadnienia, jak rozwój gospodarki, kultury i oświaty. Wśród autorów znalazło się wielu uznanych i cenionych naukowców oraz pasjonatów historii: Damian Absalon, Grzegorz Bębnik, Adam Dziuba, Edelgarda M. Foltyn, Piotr Greiner, Jakub Grudniewski, Ryszard Kaczmarek, Michał Mączka, Jerzy Polak, Jerzy Sperka, Bronisława Jeske-Cybulska, Iwona Kurdziel-Drzewiecka, Maria Lipok-Bierwiaczonek, Halina Nocoń, Marian Sworzeń, Barbara Sznober, Małgorzata Kaganiec.

 

"Mikołów. Monografia historyczna 1222-2022".

Praca pod redakcją Ryszarda Kaczmarka i Jerzego Sperki

Wydawnictwo Śląsk

NAKŁAD WYCZERPANY