Maciej Melecki „Żywe mumie”

Żywe mumie, trzeci tom zapisków Macieja Meleckiego, to swoisty roller coaster wielokierunkowego namysłu nad złożonością opresji współczesnego świata wobec jednostki uwikłanej w jego miażdżące tryby. Kontrplany danych tekstów wynikają z potrzeby odzyskiwania tajonych i wypieranych prawd, subiektywnie postrzeganych poprzez kontrastowość zestawianych wypowiedzi, generowanych różnorakim językiem. Prozy poetyckie zderzają się z analizami mechanizmów autorytarnej władzy, a eseje czy mikro recenzje są okalane sytuacyjnymi anegdotami czy efemerycznymi konstatacjami. Tak stworzony heterogeniczny zbór powoduje napór rozpleniających się treści, które w każdym wymiarze ujawnień przybierają sinusoidalną postać. Tytułowe Żywe mumie są figurą przewijającą się przez cały tom, będącą egzemplifikacją oczadzonej, bezwolnej masy traktującej swą wolność jako materialny stan posiadania, poddającej się dowolnym zabiegom manipulacji oraz wabionej datkami bezwzględnie panującej nad nią władzy. Mentalna atrofia staje się przeto symbolem wszelkich ograniczeń, które uwypuklane w planie tych tekstów, poprzez analizę skali tego zjawiska, okazują się kluczowym elementem współczesnego zniewolenia w przestrzeni społecznego i politycznego życia. Stąd obcujemy z książką wyraźnie naznaczoną signum temporis – rejestracją oraz interpretacją bieżącej wydarzeniowości, która ulokowana w strukturze mocno zagęszczonej wypowiedzi jako jej silna składowa, paradoksalnie okazuje się metaforą upadku.

(Od wydawcy)

 

MACIEJ MELECKI – ur. 1969 w Mikołowie. Autor tomów wierszy: Te sprawy (1995), Niebezpiecznie blisko (1996), Zimni ogrodnicy (1999), Przypadki i odmiany (2001), Bermudzkie historie (2005), Zawsze wszędzie indziej wybór wierszy 1995-2005 (2008), Przester (2009), Szereg zerwań (2011), Pola toku (2013), Inwersje (2016), Prask (wybór wierszy w języku czeskim, 2017), Bezgrunt (2019), Trasa progu – wybór wierszy 1995-2020 (2020), Druzgi (2021), Przeciwujęcia (2023) oraz tomów prozy: Gdzieniegdzie (2017), Nigdzie indziej (2021). Mieszka w Mikołowie.

 

Maciej Melecki "Żywe mumie"

Instytut Mikołowski, 2023

Redakcja: Marek Baczewski

Stron: 122

Okładka miękka ze skrzydełkami

ISBN 978-83-65250-58-2

Cena: 35 zł

Zamówienia na książkę prosimy składać na maila: im.sklep@wp.pl