Adam Sikora „Fałda”

Fałda Adama Sikory to druga książka – album, wydana przez Instytut Mikołowski, przedstawiająca jego plastyczne prace, inspirowane w tym przypadku tytułowym pojęciem, zaczęrpniętym wprost z jednej z ostatnich książek Gilles’a Deleuze’a, która stanowi opracowanie filozofii Leibniza. Tytułowego pojęcia "fałdy" Deleuze użył w swoim odczytaniu barokowego myśliciela, by podsumować własną filozofię bytu. Sikorę zainspirowało interpretowanie przez francuskiego myśliciela elementów fundamentalnych dla duchowego funkcjonowania człowieka – dusza, dzieła sztuki, ciało oraz psychika - pod kątem ich wieloskładnikowego jawienia się oraz samego odbioru, które, w ujęciu Deleuze’a nie są niezależnymi istotami, gdyż wszystkie egzystują na tej samej płaszczyźnie immanencji, i wpływając na siebie, są efektami relacji sił. Fałda to zakrzywienie tej płaszczyzny oddziaływań i intensywności, pofałdowanie samej materii, w wyniku którego powstają byty i podmioty – a także dzieła sztuki, piękno obrazów i harmonia muzyki. Nawiązując do barokowych koncepcji poezji, matematyki, psychologii i estetyki, a także do filozofii współczesnej, Deleuze zagłębia się w Leibnizjańską filozofię monad, wydobywając z niej idee, które i dziś są w stanie poruszyć nasze myślenie. Owe śledzenie najrozmaitszych przekształceń monadycznego życia - występujących na skutek właśnie nieustannego fałdowania się jego postaci - stanowi punkt wyjścia dla Sikory, który w swych rysunkach, wyzyskując ową wiedzę, dokonuje artystycznej transpozycji wymiaru Fałdy, będącej dla niego wielopostaciowym symbolem nieustannego spiętrzania się sprzeczności, postrzeganej jako zasadnicza treść ludzkiego życia. Dodatkowym wzmocnieniem prezentowanych prac są dołączone medytacyjne teksty Sikora, w swej formie wywiedzione z pograniczna poetyckiej prozy, wyrażane bardzo suchym, introwertycznym językiem, zawierającym pogłos krótkich próz Samuela Becketta, a także pomieszczone wiersze Marcina Biesa, specjalnie powstałe do tej książki, stanowiące spójny cykl, opatrzony wspólnym tytułem – Fałda.

 

prof. dr hab. ADAM SIKORA - operator filmowy, reżyser, scenarzysta, fotograf i malarz. Absolwent Wydziału Operatorskiego PWSFTViT w Łodzi. Laureat licznych nagród. Realizator wielu spektakli Teatru Telewizji oraz programów kulturalnych Telewizji Polskiej, m.in. Ogrodu Sztuk i Rozmów na nowy wiek. Autor licznych wystaw fotografii. Wykładowca akademicki w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego, dyrektor kierunku Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia. Najważniejszą częścią jego dorobku są filmy realizowane wspólnie z Lechem Majewskim – „Pokój saren”, „Wojaczek”, „Angelus”, „Młyn i krzyż”; Jerzym Skolimowskim – „Cztery noce z Anną” i „Essential Killing” oraz z Piotrem Dumałą – „Las”, które przyniosły mu wiele prestiżowych nagród i uznanie krytyki. Autor filmów dokumentalnych ukazujących z różnych perspektyw Górny Śląsk, „Bluesmeni. Ballada o Janku »Kyksie« Skrzeku”, „Boże Ciało”. Laureat m. in. Polskiej Nagrody Filmowej Orzeł za zdjęcia do filmu „Cztery noce z Anną”, nagrody za zdjęcia na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni za Essential Killing” oraz Czeskiego Lwa (Nagrody Czeskiej Akademii Sztuki Filmowej i Telewizyjnej) za zdjęcia do „Ve stinu” Davida Ondříčka.

 

 

Adam Sikora "Fałda"

Instytut Mikołowski, 2022

Redakcja: Marcin Bies

Stron: 172

Format: 295 x 195 mm

Oprawa: twarda, z obwolutą

ISBN 978-83-65250-09-4

Cena: 70 zł

Wydanie publikacji dofinansowane przez Uniwersytet Śląski w Katowicach

Zamówienia na książkę prosimy składać na maila: im.sklep@wp.pl