Poeci Instytutu Mikołowskiego na OFF Festivalu 2016

W ramach tegorocznej Kawiarni Literackiej towarzyszącej danej edycji OFF Festival w Katowicach (5-7.08), wystąpią poeci związani z Instytutem Mikołowskim: MACIEJ MELECKI, KRZYSZTOF SIWCZYK, MARCIN BIES i BARBARA KLICKA.

Organizatorzy Kawiarni Literackiej - Instytut Książki - zapraszając na spotkania z tegorocznymi gośćmi, m. in. objęli sobie za cel prezentację literatów związanych - poprzez wydawanie książek - z konkretnymi wydawnictwami lub instytucjami literackimi. Maciej Melecki i Krzysztof Siwczyk prezentowali już swoje wiersze w ramach Kawiarni Literackiej w 2013 roku. Tym razem ich spotkanie zostanie rozszerzone o prezentacje dorobku poetyckiego Marcina Biesa (Mikołów) i Barbary Klickiej (Warszawa) - autorów debiutujących swoimi tomami wierszy w wydawnictwie IM.

 

Spotkanie z poetycką czwórką odbędzie się 5.08. o godz. 21:40 w namiocie Kawiarni Literackiej.