NOWY NIETZSCHE – sesja naukowa, 21-22. 11. 2013 r., godz. 17.00

Nowy Nietzsche - to temat kolejnej sesji naukowej w Instytucie Mikołowskim, organizowanej nie po raz pierwszy w ramach katowickiego Festiwalu Ars Cameralis.

Potrzeba wygenerowania takiego tematu zrodziła się z chęci przyjrzenia się, dogłębnego omówienia i przedyskutowania relacji łączących filozoficzne dzieło Friedricha Nietzschego z szeroko rozumianą współczesnością. Wpływ tej filozofii - jej styl pisma, dalekosiężny zakres tematyk ogniskujących się wokół problemu przezwyciężenia wyczerpanych pojęć moralnych, religijnych i społecznych - będącej jednym z największych, demaskatorskich przedsięwzięć, określających rodzaj i charakter filozofii dwudziestowiecznej, jawi się jako przeogromny. Silnie postulatywny ton poszczególnych dzieł Nietzschego, głoszący potrzebę nieustannego demistyfikowania okowów pętających człowieka nie tylko jemu współczesnego, zawierał dalekosiężną myśl związaną z przemianą świata, wyłanianiem się jego nowego oblicza. Dzięki profetycznym akcentom, wnikliwej, wielopoziomowej diagnozie, dzieło to nie tylko odcisnęło się silnym piętnem na kształcie i formie filozoficznego dyskursu jego kontynuatorów, ale ewidentnie kierunkowało myślenie o literaturze i formowało jej oblicze twórcze na przestrzeni dziesięcioleci, wyzwalając zarazem owe dziedziny z chomąt wszelkiej powinności wobec skompromitowanych idei bądź społecznych norm. Nowe tłumaczenia dzieł niemieckiego filozofa - edytowane przez ostatnie dziesięciolecie - stanowią naturalny przyczynek do dyskusji oraz budują strategię ponownej lektury, dającej możliwość wieloaspektowej reinterpretacji. Podczas konferencji będziemy chcieli przyjrzeć się jej głębiom.

 


Dzień I  

 

21.11.2013 r., godz. 17.00

 

- Małgorzata Łukasiewicz

- Paweł Pieniążek

- Bogdan Banasiak

- Sława Lisiecka

- Zdzisław Jaskuła

 


 Dzień II

 

22.11.2013 r., godz. 17.00

 

- Krzysztof Matuszewski

- Andrzej Sosnowski

- Marek. K. E. Baczewski

- Tadeusz Sławek

Panel dyskusyjny

 

Prowadzenie:

Maciej Melecki i Krzysztof Siwczyk

(Instytut Mikołowski)