Mikołowski Maj Poetycki

11- 12. 05. 2023

11.05

 – godz. 18:00 - spotkanie autorskie jurorów XXXI OKP im. Rafała Wojaczka związane z promocją tomów wierszy wydanych przez Instytut Mikołowski: ŁUKASZ JAROSZ Widoczna i niewidzialna (2023) i RAFAŁ SKONIECZNY Powracający (2023)

12.05

 – godz. 17:30 - spotkanie autorskie przewodniczącego jury XXXI OKP im. Rafała Wojaczka związane z promocją tomu wierszy wydanego przez Instytut Mikołowski: PIOTR KĘPIŃSKI Słownik obrazów obcych (2023)

- godz. 18:30 - ogłoszenie werdyktu jury XXXI OKP im. Rafała Wojaczka