INSTYTUT MIKOŁOWSKI OGŁASZA XXXI OGÓLNOPOLSKI KONKURS POETYCKI IM. RAFAŁA WOJACZKA.

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy w czterech egzemplarzach, opatrzonych godłem, z dołączoną kopertą - posiadającą takie samo godło - zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e-mailowy) i odcinek wpłaty 30 PLN na konto Instytutu Mikołowskiego (Mikołowski Bank Spółdzielczy: 33 8436 0003 0000 0000 1573 0001) za jeden zestaw - stanowiący podstawę uczestnictwa w konkursie.

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 30 kwietnia 2023 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres:

Instytut Mikołowski
ul. Jana Pawła II 1/2
43 – 190 Mikołów

 

Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród (1800 PLN do podziału) nastąpi 12 maja 2023 r. o godz. 18:30 w siedzibie Instytutu Mikołowskiego.

 

Jurorami tegorocznej edycji konkursu będą: Piotr Kępiński (przewodniczący), Rafał Skonieczny i Łukasz Jarosz.

 

Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel.: 698 718 953 lub adresem e – mailowym: instytutmik@poczta.onet.

 

GODŁO - tzn. pseudonim autorski. Godło jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia jest anonimowy. Godłem może być słowo, zestaw liter bądź cyfr.