XXIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki

WERDYKT
XXIX Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego
im. Rafała Wojaczka

Jury w składzie: Konrad WOJTYŁA (przewodniczący), Paweł LEKSZYCKI i Krzysztof SIWCZYK
na posiedzeniu, które odbyło się 13 maja 2021 roku w siedzibie Instytutu Mikołowskiego,
po zapoznaniu się z 106 zestawami wierszy, jakie wpłynęły na tegoroczną edycję Konkursu, postanowiło przyznać następujące miejsca:
 
Nie przyznawać Miejsca I
Miejsce II – zestaw wierszy opatrzony godłem GTX Magnatek, którego autorem jest: JAKUB GUTKOWSKI (Łódź) – Nagroda 1000 zł. 
Miejsce III – zestaw wierszy opatrzony godłem Klawopseudonim, którego autorem jest: JAROSŁAW SPUŁA (Warszawa) – Nagroda 600 zł.
Wyróżnienia: ex – aequo: 
- zestaw wierszy opatrzony godłem Kupiłem złą fugę, którego autorem jest: ANDRZEJ WOŹNIAK (Warszawa) – Nagroda 200 zł. 
- zestaw wierszy opatrzony godłem Niemy, niema, którego autorką jest: JOANNA WOJCIECHOWSKA (Härlev, Dania) – Nagroda 200 zł.

Instytut Mikołowski ogłasza

XXIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki

im. Rafała Wojaczka

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy w czterech egzemplarzach, opatrzonych godłem, z dołączoną kopertą - posiadającą takie samo godło - zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e-mailowy) i odcinek wpłaty 30 PLN na konto Instytutu Mikołowskiego

(Mikołowski Bank Spółdzielczy: 33 8436 0003 0000 0000 1573 0001)

za jeden zestaw - stanowiący podstawę uczestnictwa w konkursie -

do dnia 1 maja 2021 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres:

 

Instytut Mikołowski
ul. Konstytucji 3 Maja 18
43 – 190 Mikołów

 


Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród (1800 PLN do podziału) nastąpi 14 maja 2021 r. o godz. 17:00 w siedzibie Instytutu Mikołowskiego.

Jurorami tegorocznej edycji konkursu będą:

Konrad Wojtyła, Paweł Lekszycki i Krzysztof Siwczyk

 

Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel.: 698 718 953 lub adresem e – mailowym: instytutmik@poczta.onet.pl