9.12.2022 r. – XXX Turniej Jednego Wiersza im. Rafała Wojaczka oraz spotkanie autorskie Rafała Rutkowskiego. Zdjęcia: Agnieszka Sitko