9.09.2022 r. – spotkanie wokół książki historycznej Ryszarda Szendzielarza „Mikołowskie mity i fakty” (wyd. IM 2022). Zdjęcia: Agnieszka Sitko i Maciej Melecki