8.09.2023 r. – SPOTKANIE AUTORSKIE OLGERDA DZIECHCIARZA ZWIĄZANE Z PREMIERĄ TOMU WIERSZY „WMARTWYCHWSTĄPIENIE” (WYD. IM, 2023). Zdjęcia: Agnieszka Sitko