8.07.2022 r. – SPOTKANIE WOKÓŁ KSIĄŻKI GEORGES’A BATAILLE’A „O NIETZSCHEM” (IM, 2022). Zdjęcia: Agnieszka Sitko