8.04.2016 r. – spotkanie promocyjne książki JULIANA KORNHAUSERA „Tylko błędy są żywe”, fot. Dariusz Zakrzewski