8.03.2013 r. – spotkanie autorskie Zbigniewa Libery