7.12.2012 r. – XXI Turniej Jednego Wiersza im. R. Wojaczka i spotkanie autorskie Marcina Barana