7.07.2023 r. – spotkanie autorskie Genowefy Jakubowskiej-Fijałkowskiej i promocja tomu wierszy „Wiwisekcja” (wyd. IM, 2023). Zdjęcia: Agnieszka Sitko