7.07.2017 r. – promocja pierwszego numeru kwartalnika literacko-artystycznego AFRONT, fot. Mateusz Demski, DZ