6.10.2023 R. – SPOTKANIE WOKÓŁ TOMU WIERSZY WITOLDA WIRPSZY „WIERSZE ODNALEZIONE” (WYD. IM, 2023). Zdjęcia: Agnieszka Sitko. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury.