31.01.2020 r. – promocja książki WITOLDA WIRPSZY Umieralnia i inne utwory dramatyczne, fot. Agnieszka Sitko