30.09.2022 r. – spotkanie autorskie Bianki Rolando i promocja tomu wierszy „Abrasz” (WBPiCAK). Zdjęcia: Agnieszka Sitko