30.03.2017 r. – ANDRZEJ TITKOW w Instytucie Mikołowskim, fot. Mateusz Demski