26.01.2018 r. – JERZY CIURLOK o Franzu Kafce, fot. Dariusz Zakrzewski