22 – 23.09.2016 r. – MIKOŁOWSKI ZATARG POETYCKI, fot Dariusz Zakrzewski