22.03.2024 r. – spotkanie wokół tomu „W kronice skóry… Recepcja twórczości Rafała Wojaczka w XXI wieku” (wyd. IM 2023). Zdjęcia: Agnieszka Sitko