16.09.2016 r. – spotkanie autorskie GENOWEFY JAKUBOWSKIEJ-FIJAŁKOWSKIEJ, fot. Andrzej Fijałkowski