16.07.2021 r. – spotkanie z poetami i promocja nowych tomów wierszy wydanych w tym roku przez IM: PIOTR GAJDA „Wiązania wodorowe – wybór wierszy z lat 2008 – 2020”, PAWEŁ LEKSZYCKI „Wszystko, czego dziś dotkniesz”, MACIEJ MELECKI „Druzgi”. Zdjęcia: Dariusz Zakrzewski