16.01.2015 r. – spotkanie wokół tomu wierszy WITOLDA WIRPSZY „Sonata i inne wiersze do 1956 roku”, fot. Sylwia Dwornicka