14.09.2017 r. – spotkanie z KONRADEM WOJTYŁĄ, fot. Dariusz Zakrzewski