14.05.2021 r. – otwarcie Schodów Wojaczka – instalacji wiersza Rafała Wojaczka „Sezon” na schodach w mikołowskich Plantach, fot. Agnieszka Sitko