13.05.2016 r. – MIKOŁOWSKI MAJ POETYCKI, fot. Dariusz Zakrzewski