11-12 maja 2017 r. – MIKOŁOWSKI MAJ POETYCKI, fot. Dariusz Zakrzewski