10.12.2021 r. – XXIX Turniej Jednego Wiersza im. Rafała Wojaczka oraz spotkanie poświęcone książce Arkadiusza Kremzy „Mokre szwy” (wybór wierszy 1997-2020), wyd. WBPiCAK. Zdjęcia: Agnieszka Sitko