10.02.2023 R. – SPOTKANIE WOKÓŁ WYBORÓW WIERSZY: ALEKSANDRA JUREWICZA „WIERSZE PRAWIE WSZYSTKIE” (IM, 2022) I JANA KASPRA „MOGIŁY OBWOŹNE” (IM, 2022). Zdjęcia: Agnieszka Sitko