09-10.05.2019 r. – MIKOŁOWSKI MAJ POETYCKI, fot. Dariusz Zakrzewski