05.04.2019 r. – Olgerd Dziechciarz i kwartalnik literacko-artystyczny AFRONT, fot. Dariusz Zakrzewski