Aktualności

Prowadzenie: Maciej Melecki   JOANNA ROSZAK (ur. w 1981 r.) poetka, krytyczka literatury. Autorka tomów poetyckich: Tintinnabuli (2006), Lele (2009), Wewe (2011) i Ladino (2013). Pracuje jako adiunkt w Instytucie Slawistyki Polskiej Akademii Nauk. W 2009 r. obroniła doktorat Synteza mowy Tymoteusza Karpowicza. Autorka książki Południk spotkania. Paul Celan w polskiej poezji powojennej (Wydawnictwo Poznańskie, […]

Prowadzenie: Maciej Melecki i Krzysztof Siwczyk Autor o książce: Obrazy wędrowały i wędrują – podobnie refleksja o nich jest nieustannym ruchem – myśli, logosu, refleksji. Być może ruch obrazów i ruch refleksji nad nimi czasem zastygają w jakiejś dziwnej synchronii, najczęściej chyba jednak te dwa światy pozostają względem siebie w stosunku asymptotycznym. Zbliżają się do […]

(Wyd. Instytut Mikołowski 2013, tłum. Miłosz Biedrzycki). Prowadzenie: Maciej Melecki i Krzysztof Siwczyk Tłumaczenie: Agnieszka Będkowska-Kopczyk   * * * Tomaž Šalamun – (urodzony 4 lipca 1941 r. w Zagrzebiu, Chorwacja)– poeta słoweński.  Ukończył historię sztuki na uniwersytecie w Lublanie.Debiutancki tom wierszy Poker, wydany nakładem własnym autora w 1966 r., spotkał się z żywym oddźwiękiem, […]

Jury XXI Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im Rafała Wojaczka w składzie: Arkadiusz Kremza, Marek Krystian Emanuel Baczewski i Wacław Tkaczuk (przewodniczący) na posiedzeniu w dniu 9.05.2013 r. w siedzibie Instytutu Mikołowskiego, po zapoznaniu się z 80 zestawami wierszy, jakie wpłynęły na tegoroczną edycję konkursu, postanowiło przyznać następujące miejsca i nagrody:   I miejsce – zestaw opatrzony […]

(przewodniczącego jury XXI OKP im. Rafała Wojaczka), związane z prezentacją jego najnowszej książki poetyckiej „Na więcej, na przepadłe” (wyd. Iskry, 2013). * * * Wacław Tkaczuk, znany szerzej z anteny Programu II Polskiego Radia jako kronikarz, komentator i egzegeta współczesnej poezji polskiej, w tym także najmłodszej (i doceniony w tej roli), pozostaje od wielu już […]

Mirosław Pęczak „Subkultury w PRL. Opór, kreacja, imitacja” (wyd. Narodowe Centrum Kultury, 2013) i John Savage „England`s Dreaming. Historia Punk Rocka” (wyd. Axis Mundi, 2013) W spotkaniu weźmie udział: MIROSŁAW PĘCZAK Prowadzenie: Maciej Melecki i Krzysztof Siwczyk * * * MIROSŁAW PĘCZAK – kulturoznawca, socjolog, specjalność naukowa: komunikacja masowa oraz kultura popularna, młodzieżowa i audiowizualna. […]