5.11.2021, godz. 18:00 – spotkanie autorskie PETRA HRUŠKI związane z promocją tomu wierszy „Szmaty i drut” (tłum. Franciszek Nastulczyk, IM, 2020) i FRANCISZKA NASTULCZYKA związane z promocją tomu wierszy „Poranna nieruchomość” (IM, 2021).

Petr Hruška jest czeskim poetą i historykiem literatury. Urodził się 7.6.1964 roku w Ostrawie. Doktor habilitowany nauk filozoficznych, pracuje w Instytucie Literatury Czeskiej Akademii Nauk w Brnie, przedmiotem jego badań jest poezja czeska po 1945 roku. Jest również nauczycielem akademickim. Współorganizator wielu inicjatyw z pogranicza muzyki, poezji i happeningu. Wydał tomy poezji Obývací nepokoje (Mieszkalne niepokoje, 1995 r.), Měsíce (Miesiące, 1998 r. oraz 2010 r.), Vždycky se ty dveře zavíraly (Zawsze się te drzwi zamykały, 2002 r.), Zelený svetr (Zielony sweter, dotychczasowe zbiory a także krótkie prozy poetyckie Odstavce - Akapity, 2004 r.), Auta vjíždějí do lodí (Samochody wjeżdżają do statków, 2007 r.), Darmata (Darmaty, 2012), Nevlastní (Pasierb, 2017) oraz prozę Jedna věta (Jedno zdanie, 2015). W roku 1998 otrzymał Drezdeńską Nagrodę Za Lirykę, w roku 2009 Nagrodę Jana Skácela, a za zbiór Darmata otrzymał najwyższą czeską nagrodę literacką – Nagrodę Państwową Za Literaturę. Drukował w wielu krajowych i zagranicznych antologiach poezji, jego wiersze zostały przetłumaczone na język: angielski, francuski, włoski, niemiecki, słoweński i polski. Samodzielne zbiory poezji wyszły w Słowenii (2004 r.), Niemczech (2008 r.), we Włoszech i w Polsce: Mieszkalne niepokoje – wybór wierszy (2011 r.) i Darmaty ( 2017 r.) - oba w tłumaczeniu Franciszka Nastulczyka – opublikowane przez Instytut Mikołowski. Mieszka z żoną w Ostrawie - industrialnym monstrum znajdującym się nad ogromnymi pokładami węgla kamiennego.

Franciszek Nastulczyk - urodził się 22.08.1957 r. w Bystrzycy nad Olzą. Absolwent Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie studiował także filozofię. Mieszka i pracuje jako nauczyciel w Bielsku-Białej. Poeta, tłumacz literatury czeskiej i słowackiej. Drukował w licznych almanachach i antologiach oraz w polskiej, austriackiej, czeskiej , słowackiej i słoweńskiej prasie literackiej. Wydał zbiory poezji: „Tam za pozornie przezroczystym powietrzem” (Czeski Cieszyn 1993 r.), „Czas i obecność” (Czeski Cieszyn 1994 r.), Ćmy i inne wiersze” (Bielsko-Biała 1997 r.), „Jesień stulecia” (Bielsko-Biała 2000 r.) „Przewodnik ślepego psa” (Bielsko-Biała 2003 r.), „Przypadkowa wieczność” (Bielsko-Biała 2006 r.) „Hölderlin maluje” (Bielsko-Biała 2009 r.), Milion mściwych okruchów” (Mikołów 2014 r.), „Gra na czas” (Bielsko-Biała, 2017 r.), „Průvodce slepého psa“ (wybór wierszy, Protimluv, Ostrava 2014 r., tłum. Lenka Kuhar Daňhelová), "Poranna nieruchomość" (Mikołów, 2021). Przekłady: literatura czeska: Petr Hruška: „Mieszkalne niepokoje” (wybór wierszy, 2011, Instytut Mikołowski), „Darmaty” (wiersze, 2017, Instytut Mikołowski), „Szmaty i drut” (wybór wierszy, Instytut Mikołowski 2020), Pavel Řezníček Maszyna do robienia piekła” (wiersze, 2018, Instytut Mikołowski, razem z Janem Faberem); literatura słowacka: Ivan Štrpka: „Równina, południowy zachód. Śmierć matki.” (wiersze, 2011, Instytut Mikołowski), „Ciemne miejsca” (wybór wierszy, 2020, Instytut Mikołowski).