26.11.2021, godz. 18:00 – spotkanie autorskie Rafała Rutkowskiego związane z promocją tomu wierszy „Moje oczy to ptaki” (WBPiCAK, 2020).

Nowa książka Rafała Rutkowskiego, Moje oczy to ptaki, opisuje wyzwolenie zarówno porywającego się do podniebnej podróży wzroku, jak i poetyckiej frazy. Spojrzenie podmiotu – właśnie niczym tytułowe lotne istoty – uwalnia się od kolejnych ograniczeń (ekranów telewizorów i komputerów, ścian kolejnych pomieszczeń, murów  czy ulic) i na nowo przenika rzeczywistość, która odkrywa przed nim zaskakujące właściwości. Towarzyszy temu konsekwentna swoboda języka, obdarzonego płynnym rytmem i meandrującego wśród śmiałych skojarzeń, które ostatecznie fundują świeży obraz świata. To zbiór świadomy uwikłań bohatera w niełatwą teraźniejszość i zarazem wizjonersko przebudowujący relacje między jej składnikami, oferując im zadziwiające konteksty i sąsiedztwa.

(od Wydawcy)

 

 

RAFAŁ RUTKOWSKI – ur. w 1988 r. Poeta. Wiersze publikował m.in. w: „Znaku”, „Odrze”, „Ricie Baum”, „Dwutygodniku”, „Opcjach”, „Arteriach”, „Akcencie”. Laureat projektu literackiego Połów 2014. Autor książek poetyckich: Chodzę spać do rzeki (2015), za którą otrzymał wyróżnienie w XII Konkursie Literackim Złoty Środek Poezji na najlepszy debiut poetycki roku oraz Wywołuję siebie z ruin (2018). Laureat lubelskiej nagrody kulturalnej „Żurawie”. Prowadzi autorską księgarnię „Dosłowna” w Centrum Kultury w Lublinie.