23.06.2023, godz. 18:00 – spotkanie autorskie Konrada Wojtyły związane z premierą nowego tomu wierszy „Scherzofrenia” (wyd. IM, 2023).

Scherzofrenia przynosi wiersze powstające na przestrzeni ostatnich sześciu lat. Autor przepracował swój idiolekt dzięki poszerzeniu semantycznemu zakresu tematycznych ujawnień, wywiedzionych ze splotu jednostkowej konfrontacji z coraz bardziej zaburzonym światem realnym. Scherzo – forma muzyczna oparta na rytmie i artykulacji, a zwłaszcza człon „-frenia” konotujący w stronę choroby psychicznej – służą Wojtyle za element trawestujący typowe określenie rozszczepienia jaźni, traktowanego w samych wierszach nie tylko w metaforycznym lub symbolicznym znaczeniu, lecz również jako emblematyczne ujęcia rozpadu struktur rzeczywistości zewnętrznej. Wiersze stanowią przeto swoistą matrycę artykulacji egzystencjalnej arytmii, dokonując jednocześnie eksploracji kamuflowanej przez najrozmaitsze postaci oraz urządzenia - za pomocą fałszywie zwodniczej oraz kreowanej celowości życia – nicości, gnieżdżącej się nieustannie na stykach realnego doznawania utraty i fatamorganicznego uzewnętrzniania mogilnych powidoków. Rozstrajanie semantycznych wiązek czyni z języka rozwidlony kod, dzięki któremu możliwe jest lekturowe złamanie uwewnętrznionych silnie szyfrów, mogące przynieść w efekcie epifaniczną deltę złożoną z najrozmaitszych migotań przedsionków piekła. To właśnie bowiem w nich zawarta jest skośna przestawnych zakrętów – owa stała wypadkowa życia.

Maciej Melecki

KONRGAD WOJTYŁA – poeta, literaturoznawca, krytyk literacki i publicysta. Wiceprezes Fundacji im. Sławomira Mrożka. Dyrektor Centrum Edukacji Medialnej i Interaktywności Uniwersytetu Szczecińskiego. Wydał siedem tomów poetyckich, m.in. Znak za pytaniem (2017) i Pod czerwień. 111 wierszy (2019), a także Rewersy. Rozmowy literackie (2014) i monografię Anty-antychryst? Wojaczek religijny? (2021). Współredaktor książki Rafała Wojaczka Nie te czasy. Utwory nieznane (2016) oraz albumu Byłem, jestem (2021). Tłumaczony na angielski, niemiecki, czeski, ukraiński, rosyjski i słoweński.

 

Publikacja dofinansowana z budżetu Urzędu Miasta Szczecin.