11-12.05.2017 r. – MIKOŁOWSKI MAJ POETYCKI

 ZAPRASZAMY!

 


 Dzień I - 11. 05, godz. 18:00

 

 Spotkanie autorskie z jurorami XXV OKP im. Rafała Wojaczka:

Marek Krystian Emanuel Baczewski,

Franciszek Nastulczyk i Olgerd Dziechciarz

 

 

 Dzień II - 12. 05, godz. 18:00

 

 Ogłoszenie werdyktu XXV OKP im. Rafała Wojaczka

 

 Spotkanie autorskie z laureatem XXV OKP im. Rafała Wojaczka

 


XXV Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rafała Wojaczka - REGULAMIN