Galeria

13.08.2021 r. – spotkanie z poetą, reżyserem i scenarzystą Andrzejem Titkowem. Zdjęcia: Bogdan Prejs
16.07.2021 r. – spotkanie z poetami i promocja nowych tomów wierszy wydanych w tym roku przez IM: PIOTR GAJDA „Wiązania wodorowe – wybór wierszy z lat 2008 – 2020”, PAWEŁ LEKSZYCKI „Wszystko, czego dziś dotkniesz”, MACIEJ MELECKI „Druzgi”. Zdjęcia: Dariusz Zakrzewski
29.05.2021 r. – odsłonięcie Muralu Rafała Wojaczka w Mikołowie. Zdjęcia: Bogdan Prejs, Dawid Głodkowski, Stanisław Piechula.
14.05.2021 r. – otwarcie Schodów Wojaczka – instalacji wiersza Rafała Wojaczka „Sezon” na schodach w mikołowskich Plantach, fot. Agnieszka Sitko
Urodziny Arkadiusza Kremzy (1975-2020), Mikołów, Centrum Muzyczne Krawczyka 21, fot. B. Jastrzębski
26.06.2020 r. – baner pamięci poety ARKADIUSZA KREMZY przed Instytutem Mikołowskim, fot. A. Sitko, W. Kazubek
7.02.2020 r. – spotkanie z JAKAUBEM KORNHAUSEREM, fot. Agnieszka Sitko
20.02.2020 r. – spotkanie z MICHAŁEM TABACZYŃSKIM, fot. Agnieszka Sitko
31.01.2020 r. – promocja książki WITOLDA WIRPSZY Umieralnia i inne utwory dramatyczne, fot. Agnieszka Sitko
17.01.2020 r. – spotkanie z TOMASZEM BĄKIEM i SZCZEPANEM KOPYTEM, fot. Dariusz Zakrzewski