XXIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Rafała Wojaczka

Zapraszamy do udziału!


 

Instytut Mikołowski ogłasza


XXIX Ogólnopolski Konkurs Poetycki

 

im. Rafała Wojaczka


Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy

w czterech egzemplarzach,

opatrzonych godłem, z dołączoną kopertą - posiadającą takie samo godło -

zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e-mailowy)

i odcinek wpłaty 30 PLN na konto Instytutu Mikołowskiego

(Mikołowski Bank Spółdzielczy: 33 8436 0003 0000 0000 1573 0001)

za jeden zestaw - stanowiący podstawę uczestnictwa w konkursie -

do dnia 1 maja 2021 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres:

 

Instytut Mikołowski

ul. Konstytucji 3 Maja 18

43 – 190 Mikołów

 Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród (1800 PLN do podziału)

nastąpi 14 maja 2021 r. o godz. 17:00 w siedzibie Instytutu Mikołowskiego.

 

Jurorami tegorocznej edycji konkursu będą:

Konrad Wojtyła, Paweł Lekszycki i Krzysztof Siwczyk

 

Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel.: 698 718 953 lub adresem e – mailowym: instytutmik@poczta.onet.pl


 

Godło - tzn. pseudonim autorski.

Godło jest zastępnikiem imienia i nazwiska osoby biorącej udział w konkursie literackim, który z założenia jest anonimowy. 

Godłem może być słowo / słowa, zestaw liter bądź cyfr.