Instytut Mikołowski ogłasza XXV edycję OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU POETYCKIEGO im. Rafała Wojaczka

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie zestawu trzech niepublikowanych wcześniej wierszy w czterech egzemplarzach,

opatrzonych godłem, z dołączoną kopertą, posiadającą takie samo godło,

zawierającą dane autora (imię, nazwisko, adres, tel. kontaktowy, adres e-mailowy),

i odcinek wpłaty 30 PLN na konto Instytutu Mikołowskiego

(Mikołowski Bank Spółdzielczy: 33 8436 0003 0000 0000 1573 0001),

za jeden zestaw - stanowiącej podstawę uczestnictwa w konkursie -

do dnia 8 maja 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego), na adres:

Instytut Mikołowski

ul. Jana Pawła II 8/5

43 – 190 Mikołów


Ogłoszenie wyników konkursu i przyznanie nagród (1800 PLN do podziału)

nastąpi 12 maja, 2017 r. o godz. 17:00 w siedzibie Instytutu Mikołowskiego.Jurorami tegorocznej edycji konkursu będą:

Olgerd Dziechciarz, Franciszek Nastulczyk, Marek K. E. Baczewski (Przewodniczący).Dodatkowych informacji udziela się pod nr tel.: (032) 7336193

lub adresem e – mailowym: instytutmik@poczta.onet.pl