Poezja polska

Mirosława Pajewska "Transfuzje"
Wydanie I, 2009
Antoni Pawlak "Walizka światła"
Wiersze z tomu:
Tomasz Pietrzak "Pospół"
Najnowsza, czwarta książka poetycka Tomasza Pietrzaka przynosi obraz współczesnego człowieka, który mimo upływu lat, nieustannie podtruwany jest przez wojenne doświadczenia i wspomnienia przeszłych pokoleń. To człowiek jątrzący się, z niezabliźnionymi ranami, pełen irracjonalnych lęków, uprzedzeń i fobii.
Jerzy Plutowicz "Krąg"
Wyobraźnia jest zakorzeniona w otchłani pamięci. Ocalić od zapomnienia – jak napisał Mag Gałczyński. Co jest godne ocalenia? Przede wszystkim rzeczy-ludzkie, miłości, młodości, odchodzenia ku krainom śmierci – poddane nieuchronnemu przemijaniu - biegowi Czasu – od rejonów przeszłości, poprzez ostrze, oka-mgnienie teraźniejszości, ku wykuwanej, a niezbadanej, w istocie trudnej do przewidzenia przyszłości. Przyszłości nie-wiary-godnej. 
Joanna Pollakówna "Wiersze zebrane"
"Wiersze zebrane" Joanny Pollakówny, tom liczący przeszło 500 stron, rzucają nowe światło na obraz twórczości tej poetki, która choć wydała dwanaście tomików, pozostawała jakby na marginesie tego, co we współczesnej poezji polskiej się działo. Wiersze jej autorstwa pojawiały się w prasie rzadko, a ona sama równie rzadko udzielała się w życiu publicznym czy artystycznym. O tym, czego oczekiwała po poezji świadczyć miały jej wiersze, które od pierwszych publikacji wskazywały na trudną drogę, jaką podąży jej twórczość poetycka.    
Bogdan Prejs "'biernik"
BOGDAN PREJS (1963). Autor kilku arkuszy poetyckich oraz dwóch tomów wierszy: sms do ludożerców (2009) i ce ha (2012), wydał również parę innych książek, m. in. „Subkultury młodzieżowe. Bunt nie przemija” (2005 i 2010). Mieszka w Mikołowie.
Bogdan Prejs "ce ha"
Wydanie I, 2012
Bogdan Prejs "sms do ludożerców"
Wydanie I, 2009
Robert Rybicki "Motta robali"
Wydanie I, 2005
Marcin Sendecki "11 przypisów do "22" oraz 33 inne obiekty tekstowe"
Sam tytuł najnowszego tomu wierszy Marcina Sendeckiego 11 przypisów do „22” oraz 33 inne obiekty tekstowe może od razu narzucić siatkę odniesień do konkretnych zapośredniczeń. Wszak stojące w tytule „22” to nic innego, jak tytuł tomu wierszy Sendeckiego wydanego w 2009 roku, zawierającego w przeważającej mierze sonety, który teraz zostaje twórczo rozwinięty jedenastoma „przypisami” w postaci, a jakże, również sonetów, którym towarzyszą - niejako na prawach eskorty - rozpisane w zróżnicowanych formach wiersze i mikro prozy.