Poezja polska

Krzysztof Lisowski "Nicości, znikaj"
Wydanie I, 2011
Maciej Malicki "rymy / prozy"
Wydanie I, 2006
Maciej Melecki "Bermudzkie historie"
Wydanie I, 2005
Zbigniew Mikołejko "Gorzkie żale"
Zaiste trudno traktować Zbigniewa Mikołejkę jako poetyckiego debiutanta. Owszem, nie publikował własnych wierszy, niemniej w przepastnej bibliografii jego rozmaitych tekstów, artykuły poświęcone polskiej poezji współczesnej zajmują znaczące miejsce. Mikołejko - jeden z najznamienitszych polskich religioznawców i historyków idei - zwłaszcza w latach 70. i 80. ogłaszał na łamach rozlicznych periodyków teksty egzegetyczne dotyczące bieżących publikacji poetyckich.
Zbigniew Mikołejko "Heilsberg, to miasto"
Urodziłem się i spędziłem osiemnaście lat życia w pięknym, kalekim mieście - Lidzbarku, stolicy Warmii. W miejscu zwanym przez pierwszych jego mieszkańców, Prusów, w ich zamordowanym języku Lēcbargs. Ale przez większość swojej historii - kiedy Warmia była biskupim księstwem, lawirującym z trudem między Zakonem Krzyżackim a Polską, potem jedną z pereł I Rzeczpospolitej, potem wreszcie daleką, północno-wschodnią prowincją pod rządami Hohenzollernów, Republiki Weimarskiej, Hitlera - miasto nosiło miano Heilsberg, czyli Góra Zbawienia. Żadne jednak z tych imion nie pojawia się w moich zapiskach: nie da się nazwać cienia.
Rafał Muszer "Wakacje w Avignon"
Wydanie I, 2012
Franciszek Nastulczyk "milion mściwych okruchów"
Wydanie I, 2014
Feliks Netz "Trzy dni nieśmiertelności"
Wydanie I, 2009
Andrzej Niewiadomski "Kapsle i etykietki"
Wydanie I, 2013
Ewa Olejarz "Mongolski cyrk"
Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości, czym jest ludzki umysł i na ile jeszcze jest zdolny zadawać pytania, powinien czym prędzej wejść w najnowszy tom Ewy Olejarz „Mongolski cyrk”.