Poezja polska

Zbigniew Mikołejko "Gorzkie żale"
Zaiste trudno traktować Zbigniewa Mikołejkę jako poetyckiego debiutanta. Owszem, nie publikował własnych wierszy, niemniej w przepastnej bibliografii jego rozmaitych tekstów, artykuły poświęcone polskiej poezji współczesnej zajmują znaczące miejsce. Mikołejko - jeden z najznamienitszych polskich religioznawców i historyków idei - zwłaszcza w latach 70. i 80. ogłaszał na łamach rozlicznych periodyków teksty egzegetyczne dotyczące bieżących publikacji poetyckich.
Rafał Muszer "Wakacje w Avignon"
Wydanie I, 2012
Franciszek Nastulczyk "milion mściwych okruchów"
Wydanie I, 2014
Feliks Netz "Trzy dni nieśmiertelności"
Wydanie I, 2009
Andrzej Niewiadomski "Kapsle i etykietki"
Wydanie I, 2013
Ewa Olejarz "Mongolski cyrk"
Jeśli ktokolwiek ma wątpliwości, czym jest ludzki umysł i na ile jeszcze jest zdolny zadawać pytania, powinien czym prędzej wejść w najnowszy tom Ewy Olejarz „Mongolski cyrk”.
Mirosława Pajewska "Transfuzje"
Wydanie I, 2009
Antoni Pawlak "Walizka światła"
Wiersze z tomu:
Tomasz Pietrzak "Pospół"
Najnowsza, czwarta książka poetycka Tomasza Pietrzaka przynosi obraz współczesnego człowieka, który mimo upływu lat, nieustannie podtruwany jest przez wojenne doświadczenia i wspomnienia przeszłych pokoleń. To człowiek jątrzący się, z niezabliźnionymi ranami, pełen irracjonalnych lęków, uprzedzeń i fobii.
Jerzy Plutowicz "Krąg"
Wyobraźnia jest zakorzeniona w otchłani pamięci. Ocalić od zapomnienia – jak napisał Mag Gałczyński. Co jest godne ocalenia? Przede wszystkim rzeczy-ludzkie, miłości, młodości, odchodzenia ku krainom śmierci – poddane nieuchronnemu przemijaniu - biegowi Czasu – od rejonów przeszłości, poprzez ostrze, oka-mgnienie teraźniejszości, ku wykuwanej, a niezbadanej, w istocie trudnej do przewidzenia przyszłości. Przyszłości nie-wiary-godnej.