Piotr Matywiecki

Piotr Matywiecki urodził się w 1943 roku. Jest poetą i eseistą, autorem książek wielokrotnie wyróżnianych – między innymi nagrodą polskiego PEN-Clubu za „Kamień graniczny”, książkę o Zagładzie Warszawskiego Getta, nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za całokształt twórczości, nagrodami poetyckimi „Kamień” i „Silesius”, nagrodą „Gdynia” za monografię „Twarz Tuwima”. W roku 2009 opublikował „Zdarte okładki”, tom wierszy zebranych, a w roku 2013 „Myśli do słów”, zebrane szkice o poezji.

 

W Instytucie Mikołowskim opublikował książkę "Świadomość" (IM, 2014).