Petr Hruška

Ur. 7 czerwca 1964 w Ostrawie - czeski poeta, scenarzysta, krytyk literacki i pracownik naukowy. Inżynier (specjalizacja: czystość wody, 1987), magister sztuki Uniwersytetu w Ostrawie (1990-94, praca magisterska pod tytułem „Współczesna czeska subkultura prozy i poezji”) i doktor filozofii Wydziału Sztuki na Uniwersytecie Masaryka w Brnie („Powojenny surrealizm i reakcja do podstaw awangardy w poezji”, 2003). Pracuje w Departamencie Literatury Czeskiej w AV ČR w Brnie. Jego specjalizacją jest czeska poezja powojenna. Jest współautorem czterotomowej Historii czeskiej literatury 1945-1989, drugiego tomu Słownika czeskich pisarzy od 1945 i Słownika czeskich magazynów literackich, antologii i almanachów 1945-2000.

Pracuje jako wykładowca uniwersytecki na Uniwersytecie Masaryka i Uniwersytecie w Ostrawie. Jest członkiem redakcji magazynu Host i redaktorem magazynu Obrácená strana měsíce. Pomiędzy 1995-1998 partycypował w publikacji magazynu Landek (z Janem Balabánem i innymi).

Jest współorganizatorem wieczorów literackich, festiwali i wystaw w Ostrawie.

Występuje również w kabarecie (z Jiří Surůvka).

 

W Instytucie Mikołowskim opublikował książki:

wybór wierszy "Mieszkalne niepokoje" -  w przekładzie Franciszka Nastulczyka (IM, 2011),

oraz tom wierszy "Darmaty" w przekładzie Franciszka Nastulczyka  (IM, 2017).