Książki

LISTA WYDAWNICTW INSTYTUTU MIKOŁOWSKIEGO
Zamówienia na książki prosimy składać na adres e-mail: im.sklep@wp.pl
Poezja polska
Poezja zagraniczna
Proza i krytyka
Paweł Marcinkiewicz "Oni przybyli, żeby wysadzić Amerykę. John Ashbery i dwudziestowieczne awangardy amerykańskie"
Książka zawiera wybór wierszy Johna Ashberego w tłum. Pawła Marcinkiewicza.
Piotr Matywiecki "Świadomość"
Tę książkę można uważać za traktat filozoficzny używający języka poezji, albo za poemat prozą, który karmi się filozofią.
Maciej Niemiec "GERANIUM. Ostatnie, czyli nowe wiersze z lat 2009-2011"
Tom Macieja Niemca Geranium, jednego z głównych przedstawicieli formacji określanej przez krytykę literacką mianem „Nowej Prywatności”, stał się, siłą rzeczy, po tragicznej śmierci jego twórcy w roku 2012, swego rodzaju poetyckim testamentem. Przy czym podkreślić należy, że mamy do czynienia z twórcą od dawna już mocno ukształtowanym i legitymującym się sporą ilością omówień jego twórczości poetyckiej o charakterze krytycznoliterackim.  
Edward Balcerzan "Pochwała poezji. Z pamięci, z lektury"
Czy uwierzyliśmy w „śmierć autora”? Jednym z głównych dążeń mojej książki jest obrona statusu autora. Debiutanckie style kolektywne, naśladowanie gotowych modeli, wszystko to - praktykowane w każdej epoce - bywa pożyteczne. Zarówno w sztuce poetyckiej, jak i w badaniach nad poezją. Lecz ostatecznie liczy się trud odtrącenia norm wypożyczonych. Poszukiwanie inspiracji nie wyłącznie w dziełach poprzedników, ale w doświadczaniu codzienności, w żywiołach „dzikiej” polszczyzny: rodzinnej, środowiskowej, ulicznej, gazetowej. A nade wszystko – rozpoznawanie rytmów własnej wrażliwości, ona to bowiem, niezależnie od Ducha Epoki, decyduje o tym, co i jak piszemy. 
Monografia 90-lecia AKS Mikołów
Nakładem Instytutu Mikołowskiego ukazało się trzecie wydanie monografii Amatorskiego Klubu Sportowego Mikołów pt. Monografia 90-lecia AKS Mikołów, autorstwa Leonarda Spałka.